Bezpieczeństwo i ład publiczny

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych wymogówefektywnego funkcjonowania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a zatem też policja spełniają w tymże procesie niemałą rolę. Dlatego na samym początku trzeba zwrócić uwagę na ustawowy obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Następny ważny aspekt to kwestia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Natomiast ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Wszakże warto mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby wyjaśnienia tych pojęć były często podejmowane, jednakże zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle trudne.  Jednak, zgłębiając literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/rekrutacja-do-policji/

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *