Leave a Comment on Właściwy prawnik dla Ciebie
Więcej ... Właściwy prawnik dla Ciebie
Posted in Prawo

Właściwy prawnik dla Ciebie

Odpowiedni prawnik

Leave a Comment on Bezpieczeństwo i ład publiczny
Więcej ... Bezpieczeństwo i ład publiczny
Posted in Prawo

Bezpieczeństwo i ład publiczny

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych wymogówefektywnego funkcjonowania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a zatem też policja spełniają…

Leave a Comment on Przelew wirzytelności
Więcej ... Przelew wirzytelności
Posted in Prawo

Przelew wirzytelności

Efektem zatwierdzenia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, nazywana…