Leave a Comment on Przelew wirzytelności
Więcej ... Przelew wirzytelności
Posted in Prawo

Przelew wirzytelności

Efektem zatwierdzenia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, nazywana…